ของเล่น MIND MAG รุ่น carnival

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

28 ส.ค. 2561

28 ส.ค. 2561

30 ส.ค. 2561-5ก.ย.2561


ชื่อของเล่น

ของเล่น MIND MAG รุ่น carnival

แบรนด์สินค้า

เพลินทอย

เงื่อนไขการใช้สินค้า

- ชุดตัวต่อแม่เหล็ก เสริมสร้างพัฒนาการ สามารถต่อเป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการ มีแม่เหล็กอยู่ภายในตัวต่อพลาสติก ทำให้สร้างรูปทรงที่แข็งแรงได้หลากหลาย
- เสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน

1) ด้านมิติสัมพันธ์ และจินตภาพ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

2) ด้านภาษาและการสื่อสาร ฝึกสมอง

3) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

4) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เรียนรู้ผ่านการเล่น การนับ

5) ด้นธรรมชาติ สีสัน โครงสร้าง รูปทรง

6) ด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถเล่นเป็นกลุ่ม

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดของเล่น MIND MAG  1 กล่อง/คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากของเล่น
- เสริมสร้างจินตนาการ
- สร้างสรรค์ผลงาน
- ของเล่นยอดฮิตจากเพลินทอย
- จุดประกาย
- เสน่ห์จากของเล่น
- ข้อดีของเล่น

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวชุดของเล่น MIND MAGให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. ประกอบเป็นรูปอะไรได้บ้าง หลากหลายแบบ
3. สามารถนำมาประยุกต์กับอะไรได้บ้าง
4. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
5. เด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไร
6. ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากของเล่นชิ้นนี้
7. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
8. สิ่งที่อยากจะรู้จากของเล่นชิ้นนี้ และเห็นของเล่นแล้วอยากทำอะไร
9. เทคนิคในการเล่นของเล่นชิ้นนี้
10. ประสบการณ์ที่ได้รับจากของเล่นชิ้นนี้
11. อากัปกิริยาที่แสดงออกเวลาเล่นของเล่น
12. ถ่ายในส่วนที่เจอปัญหาเวลาเล่นของเล่น ไม่ต้องเพอร์เฟค
13. แนะนำช่องทางจัดจำหน่าย
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

www.plearntoy.com

ช่องทางการจัดจำหน่าย

FB : @plearntoy  
Line : @plearntoy
IG : @plearntoy

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply