ขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ kracie colorful peace

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

25ก.ค.2561 - 31 ก.ค. 2561

              31 ก.ค. 2561

3 ส.ค.  2561 - 12 ส.ค. 2561

ชื่อของเล่น

ขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ kracie colorful peace

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

ชุดทำเยลลี่กัมมี่สีสายรุ้งเป็นเม็ดๆ แล้วมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆได้

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ kracie colorful peace 1 ถุง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- สร้างสรรค์
- สีสันสดใส
- ขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ kracie colorful peace
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ kracie colorful peaceให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับขนม เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวขนมชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคขนมชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิว
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply