ชุดทำหิมะเทียม

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

24 ก.ย.2561 - 30 ก.ย.  2561

          30 ก.ย.2561

3 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561


ชื่อของเล่น

ชุดทำหิมะเทียม

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

ผงทำหิมะปลอม หรือ instant snow ค่ะ ง่าย ๆ แค่เติมน้ำก็จะกลายเป็นเม็ดหิมะเล็ก ๆ
ข้อควรระวัง
ห้ามรับประทานเข้าไป ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดทำหิมะเทียม  1 กล่อง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากของเล่น
- สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
- ของเล่นยอดฮิต
- ชุดทำหิมะเทียม
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวชุดทำหิมะเทียมในจินตนาการของฉัน"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงหิมะในจินตนาการของนักรีวิวเป็นยังไง และหิมะจากชุดทำหิมะเทียมต่างกันยังไง 
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวจากประสบการณ์จริงการการเล่นชุดทำหิมะเทียม ทั้งความสนุกและความไม่สนุกจากการได้เล่น
6. บรรยายถึงความรู้สึก ความประทับใจ ประโยชน์จากการเล่นของเล่น
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. เต้นระบำท่ามกลางหิมะอย่างมีความสุข
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply