บอร์ดเกมFish Bite

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

27 มี.ค. 2561 - 2 เม.ย. 2561

            3 เม.ย. 2561

5 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561

             19 เม.ย. 2561

ชื่อของเล่น

บอร์ดเกมFish Bite

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

จำนวนผู้เล่น1-4คน
วิธีการเล่น
1.แจกจ่ายปลาตามจำนวนผู้เล่น
2.ผู้เล่นนำปลากัดตามร่างกายของผู้เล่น (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นคนอื่นสามารถมองเห็นได้)
3.เป่ายิ้งฉุบ ผู้ชนะสามารถถอดปลาตัวหนึ่งออกจากร่างกายของตัวเองและนำไปกัดคนที่แพ้ได้
4.คนแรกที่นำปลาออกจากตัวได้หมดก่อนเป็นผู้ชนะ

ปลูกฝังความสามารถในการคิดของเด็กและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

บอร์ดเกมFish Bite 1 กล่อง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-ปลา
-ผู้เล่น
- แพ้-ชนะ
-เกม Fish Bite
-ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับของเล่นบอร์ดเกมFish Bite"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับของเล่น เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวของเล่นตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวของเล่นชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply