รถแข่งRACER SERIES

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

7 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561

         14 พ.ค. 2561

17 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561

          27 พ.ค. 2561

ชื่อของเล่น

รถแข่งRACER SERIES

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการเล่น
เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน

ไม่ควรนำชิ้นส่วนขนาดใดๆเข้าปาก
ห้ามเล่นใกล้ความร้อนและเปลวไฟ
ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีการเล่น

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

รถแข่งRACER SERIES 1 กล่อง/คน จำนวน 4 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากของเล่น
 - สนุก
 - ของเล่นยอดฮิต
 - รถแข่ง
 - ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวรถแข่งตามสคริปต์ที่ส่งมาให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2.สร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำสำหรับคนที่เล่นกับนักรีวิว ยกเว้น ขันน้ำ
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับของเล่น เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวของเล่นตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวของเล่นชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply