ลูกโป่งน้ำก้าน

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

4 ก.พ. 2561

              4 ก.พ. 2561

4 ก.พ. 2561


ชื่อของเล่น

ลูกโป่งน้ำก้าน

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการใช้สินค้า

1.ใช้สายยางเติมน้ำบนจุกที่ใส่น้ำให้น้ำดันลูกโป่งจนได้ขนาดที่พอเหมาะ

2.เขย่าลูกโป่งให้หลุดออกมาจากก้าน

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ลูกโป่งน้ำก้าน 1ซอง/คน  จำนวน 10 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-กิจกรรมแสนสนุกของครอบครัว
-ลูกโป่งน้ำ
-สีสันของลูกโป่ง
-ติดตามได้ที่เพจ Deklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) Concept ในการรีวิว "จินตนาการสร้างสรรค์ลูกโป่งกับตัวคุณ"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น ความคุ้มค่ากับราคาของสินค้า
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
5. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
6. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
7. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

ลูกโป่ง37ก้าน/ช่อ

เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply