Activity Doh

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

26 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค. 2561

5 มี.ค. 2561

8 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561

22 มี.ค. 2561

ชื่อของเล่น

Activity Doh

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

แป้งโดพร้อมแม่พิมพ์ที่จะมาช่วยให้เด็ก ๆ สนุกสนานไปกับการปั้น ผสมผสานสี หลากสีสัน เล่นง่าย เนื้อแป้งไม่ติดมือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ รวมถึงการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด และช่วยในการพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

คำเตือน
- ห้ามนำเข้าปากหรือขว้างปา
- ควรล้างมือทุกครั้งหลังการเล่น

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

แป้งโดว์Acitivity Doh 1 กล่อง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 -แป้งโดว์
 -Acitivity Doh
 -สร้างสรรค์
 -ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น)
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
5. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
6.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
7. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
8. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply