CrocoDile DENTIST

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

5 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561

  12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561

15 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561

                1 มี.ค. 2561

ชื่อของเล่น

CrocoDile DENTIST

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการใช้สินค้า
1.เปิดปากจระเข้ออกมาให้กว้าง
2.กดตรงฟันของจระเข้
3.ถ้าใครกดแล้วโดนจระเข้งับเป็นผู้แพ้

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

CrocoDile DENTIST 1 กล่อง/คน ราคา 150 บาท  จำนวน 5 คน
The Best Reviewer (คนที่รีวิวได้ดีที่สุด) จะได้รับตัวต่อเลโก้ qunlong blocks ราคา 250 บาท

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-CrocoDile DENTIST
-ปากจระเข้

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) Concept ในการรีวิว "สิ่งที่คุณค้นพบในตัวจระเข้CrocoDile DENTIST"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น ความคุ้มค่ากับราคาของสินค้า
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
5. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
6. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
7. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป
คำเตือน : ห้ามขว้างปาใส่กัน,ห้ามนำชิ้นส่วนเข้าปาก

ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/hellomom100/

เว็บไซต์

https://www.hellomomshop.com/

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านฮัลโลมัม

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply