Glow in the dark face & body paint

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

10 ธ.ค.2561 - 17 ธ.ค.2561

             17 ธ.ค.2561

20 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561


ชื่อของเล่น

Glow in the dark face & body paint

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

ข้อมูลจำเพาะ:
สูตรปลอดภัย made, ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้กับ face และ body.
สีที่น่าตื่นตาตื่นใจภายใต้สีดำหรือ UV เหมาะสำหรับแต่งหน้า pigment สำหรับงานปาร์ตี้

เหมาะกับเด็กอายุ 3ปีขึ้นไป

*ห้ามโดนเสื้อผ้า ล้างไม่ออก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
ล้างด้วยสบู่และน้ำ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

Glow in the dark face & body paint  4 ขวด/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากสินค้า
 - สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
 - สิ่งได้เรียนรู้จากสินค้า
 - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
 - มองเห็นความสนุกได้จาก
 - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "จัดงานปาร์ตี้หรืองานฉลองสไตล์ของฉัน"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply