ของเล่นจักรเย็บผ้า

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

11 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562

ชื่อของเล่น

ของเล่นจักรเย็บผ้า

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

จักรเย็บผ้าได้
ใช้ถ่านขนาด2Ax2ก้อน
มีปุ่มเปิดปิดที่ตัวจักร
ใช้เม้าส์เป็นตัวควบคุมการเดินของจักร
ใส่เส้นด้ายได้
ใสผ้าเย็บได้
หมุนปรับเดินถอยได้คล้ายของจริง
สร้างเสริมจินตนาการ
เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไป
ไม่มีจุดที่เป็นอันตรายกับเด็ก
สินค้าได้รับมาตราฐาน มอก.

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ของเล่นจักรเย็บผ้า จำนวน 4 คน /1 กล่อง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
        - ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
        - จินตนาการของดีไซนเนอร์คนนี้
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สานฝันดีไซนเนอร์ตัวน้อย"

น้องๆคนไหนอยากเป็นดีไซนเนอร์ยกมือขึ้น ! มาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจากของเล่นจักเย็บผ้ากัน ด้วยการเย็บผ้า ช้าไม่ได้แล้ว มาเริ่มต้นทำความฝันกันเลยดีกว่า สมัครแคมเปญเลย
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply