ของเล่นinteresting connect4

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

13 มี.ค.2561 - 20 มี.ค. 2562

             20 มี.ค. 2562

23 มี.ค.2562 - 1 เม.ย.2562

ชื่อของเล่น

ของเล่นinteresting connect4

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีเล่น
ให้ผู้เล่นผลัดกันหยอดเหรียญลงในบล็อค หากใครสามารถต่อสีของตัวเองได้ครบ4ตัว ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือตะแคง ก็จะเป็นฝ่ายชนะ(เล่นแบบเดียวกับเกมOXและบิงโก)

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ของเล่นinteresting connect4 1 ชุด/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ประโยชน์จากสินค้า
 - สร้างสรรค์
 - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
 - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
 - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
 - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "คุณค่าของเวลา"

นำเสนอช่วงชีวิตของน้องๆที่ทำอยู่ในตอนนี้ สิ่งที่อยากทำ นับต่อจากนี้ ทำยังไงให้การปิดเทอมนี้ น้องๆสามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
เช่น อยู่ในช่วงประถม อยากจะเรียนดนตรี โดยนำแรงบันดาลใจจากการเล่นของเล่นนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply