ชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

26 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562

              2 มิ.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562

ชื่อของเล่น

ชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll

แบรนด์สินค้า

Avenir

เงื่อนไขการใช้สินค้า

ชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll
วิธีใช้ : ใช้เสริมทักษะและจินตนาการ ระบายสีลงในกระดาษและประกอบเป็นรูปนิ้วมือ แล้วนำมาสร้างสรรค์จินตนาการ
ข้อแนะนำ : ห้ามนำเข้าปาก
เหมาะสำหรับเด็ก : 3 ขวบ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากสินค้า
        - สร้างสรรค์
        - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
        - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "เล่านิทานผ่านชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll"

สนุกสนานกับโลกจินตนาการของเด็ก ด้วยการเล่านิทานหรือนำมาสร้างสรรค์ตามความคิดของเด็กๆผ่านชุดตุ๊กตานิ้วมือกระดาษ 6 Finger doll แล้วโลกของพวกคุณจะเปิดกว้างให้กับสิ่งใหม่ๆ


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply