ชุดทำยางลบญี่ปุ่น DIY

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

1 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562

              8 พ.ค.2562

11 พ.ค.2562 - 20 พ.ค. 2562

ชื่อของเล่น

ชุดทำยางลบญี่ปุ่น DIY

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

เสริมจินตนาการและฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆฝึกสมาธิและกล้ามเนื้อมือ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดทำยางลบญี่ปุ่น DIY 1 กล่อง/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากสินค้า
- สร้างสรรค์
- มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
- สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "QUESTION with toy"

เคล็ดลับของการรีวิวในครั้งนี้คือ "การตั้งคำถาม"กับของเล่นชิ้นนี้ สิ่งที่น้องๆอยากที่จะรู้จากการรีวิวของเล่นชิ้นนี้คืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจ แล้วเราจะรู้ได้ยังไง ไปค้นหาคำตอบกับการรีวิวชุดทำยางลบญี่ปุ่น DIY


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply