หลอดทดลองวิทยาศาสตร์ชินจัง

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

6 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562

            13 มิ.ย. 2562

16 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562


ชื่อของเล่น

หลอดทดลองวิทยาศาสตร์ชินจัง

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

ขนมญี่ปุ่น ขนมนำเข้าหลอดทดลองวิทยาศาสตร์ชินจัง พร้อมหลอดแก้วสุดน่ารัก ที่เด็กๆสามารถเพลิดเพลินและดื่มได้จริง ด้วยรสชาติที่ทำจากน้ำผลไม้ กลิ่นไซเดอร์ มีฟองเหมือนดั่งเราทำทดลองเคมีบางอย่าง ไม่อันตรายต่อร่างกาย

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

หลอดทดลองวิทยาศาสตร์ชินจัง จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากสินค้า
        - สร้างสรรค์
        - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
        - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "มอบสิ่งดีๆผ่านหลอดทดลองวิทยาศาสตร์ชินจัง"

การรีวิวครั้งนี้เป็นการทดลอง เรามาทดลองสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับของเล่นชิ้นนี้กัน คุณมีวิธีสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักยังไงผ่านของเล่นชิ้นนี้


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply