อาชีพหมอ

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

19 ธ.ค. 2562

19 ธ.ค. 2562

19 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ชื่อของเล่น

อาชีพหมอ

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

• เป็นของเล่นที่ให้เด็กได้สวมบทบาทสมมตเป็นคุณหมอ ให้เด็กได้ใช้จินตนาการในการระบายสีเครื่องมือของคุณหมอ รวมทั้งได้รู้จักคำศัพท์อุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย 
• คุณสมบัติสินค้า 
- ช่วยให้เด็กฝึกใช้จินตนาการในการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอ 
- ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ จากเครื่องมือหมอ 

Concept สินค้า : อาชีพหมอ เป็นอาชีพที่ได้ช่วยคนให้พ้นจากความเจ็บป่วย ถือเป็นอาชีพที่มีคุณค่าแก่สังคม ซึ่งเด็กๆ สามารถนำมาเล่นและลองพิจารณาเลือกอาชีพในอนาคตได้ 

จุดเด่น : เป็นอุปกรณ์เครื่องมือหมอ DIY ที่เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์ และระบายสี โดยสามารถดูตัวอย่างจากของเล่นคุณหมอกระเป๋าคุณหมอได้ 
ภายในกล่องประกอบด้วย : 
1. กระเป๋าคุณหมอ DIY (ภายในประกอบด้วย เครื่องมือหมอต่างๆ) 
2. ของเล่นกระเป๋าคุณหมอ 
3. สีชอล์ก ตรา SAKURA 

วิธีการเล่น 
1. เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากเครื่องมือหมอ 
2. นำสีชอล์คมาระบายสีเครื่องมือหมอต่างๆให้สวยงาม 
3. นำมาเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอช่วยคนไข้ 

ผลิตจากวัสดุ : กระดาษ , พลาสติก 
ขนาด : กระเป๋าคุณหมอ DIY 30 x 27 cm 

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ 
พัฒนาการด้านร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับสีชอล์กเพื่อระบายสี 
พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาความคิด จดจำคำศัพท์ต่างๆ จากอุปกรณ์ของคุณหมอ 
พัฒนาการด้านอารมณ์ เกิดความรู้สึกร่วมว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ช่วยผู้อื่น 
พัฒนาการด้านสังคม เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ พี่ เพื่อน ในการเล่นเป็นคุณหมอ และคนไข้ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ 
1. Thermometer = เครื่องวัดอุณหภูมิ 
2. X-ray = เอกซเรย์ เป็นการตรวจวินิจฉัยซึ่งมีที่มาจากชื่อของรังสีที่ใช้ในการตรวจ 
3. Stethoscope = หูฟังของคุณหมอ 
4. Plasters = พลาสเตอร์ ที่ปิดแผล 
5. Medicine = ยา 
6. Syringe = เข็มฉีดยา 

วิธีการเก็บรักษา : ควรเก็บให้เหมาะสม เพื่อให้ของเล่นอยู่ในสภาพดี และห่างจากมือเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ควรนำชิ้นส่วนขนาดใดๆ เข้าปาก หรือส่วนใดๆ ของร่างกาย จิ้มตาหรือขว้างปา หากชำรุดไม่ควรให้เด็กเล็ก 
2. ของเล่นที่เป็นสาย ห้ามนำมาพันคอ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

1.อุปกรณ์หมอกระดาษ 1 ชุด
2.ของเล่นอุปกรณ์หมอ 1 ชุด
3.สีชอล์ค SAKURA 1 กล่อง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
 - จินตนาการ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ช่วยรักษาคนไข้ให้หน่อยค่ะ"

- สนุกกับการแสดงบทบาทสมมติในการเป็นคุณหมอ และเรียนรู้กับอุปกรณ์ของหมอ ว่ามีอะไรบ้าง
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply