เครื่องบิน

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

22 ม.ค..2561 - 29 ม.ค.2562

            29 ม.ค.2562

1 ก.พ.2562 - 10 ก.พ.2562

ชื่อของเล่น

เครื่องบิน

แบรนด์สินค้า


เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีเล่น
ประกอบเครื่องบิน และสามารถเล่นได้ทันที
- สามารถนำไปร่อนได้
- และมีไฟติดเพื่อความสวยงาม

ข้อควรระวัง
- สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป
- ห้ามนำเข้าปาก
- ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

เครื่องบิน  1 ชุด/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากสินค้า
 - สร้างสรรค์
 - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
 - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
 - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
 - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นเครื่องบินแบบใหม่"

สามารถสร้างสรรค์รีวิวได้ตามรูปแบบ ดังนี้
1.สร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เด็กเอ็นจอยกับการเล่น
2.ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเอาไปเล่นกับเครื่องบิน เช่น สนามบิน , พื้นที่การเล่น
3.แสดงบทบาทสมมติแบบสมจริง
4.เล่นเกมแข่งขัน
5.ทดลองเล่นกับสิ่งใกล้ตัว สิ่งที่ชอบทำ
6.อื่นๆ


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์


ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply