เลโก้

lego

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

22 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562

            27 ส.ค. 2562

29 ส.ค. 2562 - 7 ก.ย. 2562

ชื่อของเล่น

เลโก้

แบรนด์สินค้า

lego

เงื่อนไขการใช้สินค้า

เลโก้ ของเด็กเล่น เพื่อฝึกพัฒนาการของเด็ก
ลักษณะ : สินค้าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กนำมาต่อกันและแกะออกได้
คำเตือนและข้อห้ามใช้ : ไม่ควรนำสินค้านี้เข้าปาก จมูก หรือขว้างปาใส่กัน
ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

เลโก้ จำนวน 4 คน /1 กล่อง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ความสนุกสนาน
        - ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่น
        - สร้างจินตนาการ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สร้างสรรค์เลโก้ในจินตนาการ"

สนุกกับการต่อตัวต่อเลโก้ ช่วยเปิดโลกจินตนาการของเด็กๆให้มีประสบการณ์ที่ท้าทายให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งที่เด็กๆชอบ มาลุยไปด้วยกัน!
- รีวิวเลโก้ถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply