Jelly Belly

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

7 ม.ค..2561 - 14 ม.ค.2562

            14 ม.ค.2562

17 ม.ค.2562 - 26 ม.ค.2562


ชื่อของเล่น

Jelly Belly

แบรนด์สินค้า

เงื่อนไขการใช้สินค้า

เป็นลูกอมรสประหลาด 1 กล่องมีหลายรสชาติเป็นลูกอมไม่เหมือนใคร  ขนาด 100 กรัม

- 1 กล่อง มี 20 รสชาติ
- รสชาติอร่อย แตกต่างกันไป
- ของอร่อยต้องลอง

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

Jelly Belly 1 กล่อง/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
- กิจกรรมทำร่วมกับครอบครัว
- สนุกสนาน
- รสชาติเป็นยังไง
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ทดลองสิ่งประดิษฐ์จากขนม Jelly Belly"
ทดลองและรีวิวขนม โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

วาดรูปจากขนมสีสัน
ทดลองจากขนม
สิ่งประดิษฐ์จากขนม เช่น ช่อขนม
ประติมากรรมจากขนม
อื่นๆ
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน 
2. บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้า 
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายขั้นตอนในการทำ ลักษณะพิเศษขนม บรรยายถึงรสชาติของขนม
5. รีวิวจากประสบการณ์จริงการกินขนม ทั้งความสนุกและความไม่สนุกจากการได้กิน
6. นำเสนอข้อเท็จจริงของสินค้า และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. เทคนิคในการกิน กินยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
9. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
10. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply