ของเล่นชุดขวดพลาสติกเป่าลูกโป่ง

ทดลองวิทยาศาสตร์

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

22 ก.พ. 2563

              22 ก.พ. 2563

22 ก.พ. 2563 - 2 มี.ค. 2563

ชื่อของเล่น

ของเล่นชุดขวดพลาสติกเป่าลูกโป่ง

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

• ของเล่นชุดขวดพลาสติกเป่าลูกโป่ง เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี อากาศและสมบัติของอากาศ ค้นหาวิธีทำให้ลูกโป่งพองลมโดยไม่ต้องเป่า แต่ใช้ปฏิกิริยาเคมีแทน 
• คุณสมบัติ 
- เป็นของเล่นที่ช่วยให้เด็กค้นหาวิธีใหม่ๆในการทดลองทำให้ลูกโป่งพองลมโดยไม่ต้องเป่า 
- ช่วยให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทดลองวิทยาศาสตร์ 

Concept สินค้า : ของเล่นวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้เด็กสนุกกับการทดลองจากสิ่งของในชีวิตประจำวัน จุดเด่น : ทำให้เด็กสนุกและตื่นเต้นกับผลการทดลอง โดยใช้ของเล่นและสารเคมีเป็นสื่อในการเรียนรู้ 

ภายในกล่องประกอบด้วย : 
1. ลูกโป่ง 4 อัน 
2. ขวดโหล 
3. เบกกิ้งโซดา 2 ขวด 
4. น้ำส้มสายชู 
5. สีผสมอาหาร 
6. กรวยกรองพลาสติก 

วิธีการเล่น 
1. ยืดลูกโป่งไปมา 2-3 รอบ เพื่อให้ลูกโป่งเกิดความยืดหยุ่น 
2. เทน้ำส้มสายชูลงในขวดประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของขวด 
3. หยดสีผสมอาหารลงไปในขวด 
4. เทเบกกิ้งโซดาใส่ในลูกโป่ง 1 ช้อนโต๊ะ 
5. นำลูกโป่งที่บรรจุเบกกิ้งโซดามาครอบปากขวดไว้ให้แน่น ระวังอย่าให้เบกกิ้งโซดาร่วงลงไปในขวด 6. จากนั้นค่อยๆ ยกลูกโป่งขึ้น ให้เบกกิ้งโซดาร่วงลงไปรวมกับน้ำส้มสายชู จะเห็นได้ว่าลูกโป่งค่อยๆ พองออก 

ผลิตจากวัสดุ : ของเล่น,สารเคมี 
ขนาด : ขวดโหล มีขนาด 9 x 6 x 21 cm 

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ 
พัฒนาการด้านร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับอุปกรณ์เพื่อทดลองวิทยาศาสตร์ พัฒนาการด้านสติปัญญา ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดค้นหาวิธี ทดลแง และเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี อากาศและสมบัติของอากาศ 
พัฒนาการด้านอารมณ์ สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับเด็กๆ 
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว มีพ่อแม่ ช่วยสอนและอธิบายถึงการทดลองนั้นๆ 

ความรู้ที่เด็กได้รับ : เบกกิ้งโซดาที่ทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะทำให้เกิดแก๊สคารบอนไดออกไซด์ เมื่อมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก แก๊สจะดันลูกโป่งให้พองออก 

วิธีการเก็บรักษา : ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง ข้อควรระวัง 
1. ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะทดลองและคอยให้คำแนะนำแก่เด็ก 
2. ห้ามนำสารเคมีเข้าปากเพราะอาจได้รับอันตรายต่อร่างกาย

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ภายในกล่องประกอบด้วย : 
1. ลูกโป่ง 4 อัน 
2. ขวดโหล 
3. เบกกิ้งโซดา 2 ขวด 
4. น้ำส้มสายชู 
5. สีผสมอาหาร 
6. กรวยกรองพลาสติก 

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
        - จินตนาการ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ของเล่นชุดขวดพลาสติกเป่าลูกโป่ง"

-ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ "ของเล่นชุดขวดพลาสติกเป่าลูกโป่ง" ที่จะนำพาเด็กๆพบกับความมหัศจรรย์ของลูกโป่งพองตัวโดยที่เราไม่ต้องเป่าเอง จะน่าสนุกขนาดไหน ลองเลย
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์


เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply