จริงๆแล้วมีคนที่เก่งภาษาที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่โดยไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเลย ลูกคุณก็ทำได้เช่นกัน !

จริงๆแล้วมีคนที่เก่งภาษาที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่โดยไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเลย ลูกคุณก็ทำได้เช่นกัน !

 จากผลวิจัยพบว่าเด็กเล็กต้องได้รับรู้ภาษา 30% ของเวลาการตื่นนอนโดยประมาณ ถึงจะมีความสามารถพูดภาษานั้นๆ ได้คล่องแคล่ว การเริ่มพูดคุยกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆ ด้วย 2 ภาษานั้นช่วยให้เค้ารับรู็ได้เร็วขึ้นและเป็นธรรมชาติ ในช่วงเด็กเล็กลูกน้อยจะมีความสามารถในการเรียนรู้สูง และรับรู้พร้อมซึมซับทุกอย่างได้ดี  การเพิ่มเติมภาษาอาจจะต้องเป็นการดำเนินการที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นสองภาษาที่จำเป็นที่สุดก่อน

วิธีการสอนอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ลูกรักเป็น เด็ก 2 ภาษา

  • คุณครูคนแรก เพราะการเรียนรู้เริ่มจากที่บ้าน ควรมีข้อตกลงกันในครอบครัวว่าคนใดจะพูดสองภาษากับลูก โดยคนๆ นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเวลาอยู่กับเด็กค่อนข้างมาก และยึดให้คนๆ นั้นเป็นคุณครูสอนภาษาหลัก ซึ่งอาจจะเป็นคุณแม่ หรือ คุณย่า คุณยาย ในกรณีที่ในบ้านมีคนพูดภาษาที่ 2 ได้หลายคน ก็ยิ่งเป็นการดีในการเปิดโอกาสให้ลูกซึมซับภาษาที่ 2 มากขึ้น นอกจากการพูดคุยทั่วไปแล้ว ยังสามารถสอนภาษาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การไปซื้อของในตลาด การไปสวนสาธารณะ หรือเลือกหัวข้อการเรียนรู้ตามพัฒนาการ หรือ ความสนใจของเด็ก
  • สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนการสอน การทำความรู้จักกับสังคม หรือ เพื่อน ๆ ที่สอนภาษาที่ 2 เดียวกัน เป็นไอเดียดี เพราะการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่เข้าใจและพูดคุยภาษาเดียวกัน ยิ่งเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กนอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนในภาษาที่ 2 ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการปูพื้นฐานภาษาของเด็ก เช่น หนังสือนิทาน ซีดีเพลง หนัง หรือ โปสเตอร์ภาษา สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นเครื่องมือการสอนที่ล้วนมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาที่ 2 ของลูก
  • ใช้ความอดทน ค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาการด้านภาษา พอยิ่งมีภาษาที่ 2 เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เวลาและความเข้าใจ เพราะเด็กๆ ทุกคนมีพัฒนาการที่แตกต่าง และมีความสามารถและความถนัดไม่เหมือนกัน ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องใช้ความอดทนรอให้ลูกเรียนรู้ภาษาตามเวลาของเขาเอง คอยพูดคุย สนับสนุน และ ชม เมื่อเขาสามารถทำอะไรได้สำเร็จ

อ้างอิงจาก : https://www.amarinbabyandkids.com/pre-school/how-to-teach-children-to-speak-two-languages/

#อาหารสมอง #ภัยร้ายในเด็ก #เด็กติดมือถือ #เด็กติดไอแพดแท็บเล็ต  #เด็กสมาธิสั้น #ลูกสมาธิสั้น #ลูกดื้นโววายไม่นิ่ง #เสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #เด็กชอบ #ของเล่นสำหรับลูกตามวัย #ขายของเล่นออนไลน์ #รีวิวของเล่นเด็ก #แนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก #ของเล่นเด็ก #toptoys #besttoy #ราคาของเล่นเด็ก #วิธีสอนด็ก  #วิธีสอนเด็ก #สมองเด็ก #เพลงกล่อมเด็กพัฒนาสมอง

Leave a Reply