นิทานนั้นดีอย่างไรและเหตุใดจึงควรเล่านิทานให้ลูกฟัง?

หลายคนอาจมีเวลาให้กับลูกๆน้อยลง หลายๆบ้านอาจจะยังไม่เคยเล่านิทานให้ลูกฟัง แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมค่ะว่า นิทานนั้นดีอย่างไรและเหตุใดจึงควรเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆหรืออย่างน้อยก่อนนอนสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งก็ยังดีค่ะ
เรามาดูกันว่าข้อดีของการเล่นนิทานมีอะไรกันบ้าง เผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากจะหันกลับมาเริ่มเล่นนิทานให้เด็กๆฟังกัน

1. นิทานสามารถสร้างให้ครอบครัวอบอุ่นได้  ช่วงเวลาดีๆที่พ่อแม่เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้าง ปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

2. นิทานปลูกฝังให้เด็ก ช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกตุ ทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ทำให้มีความฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

3. นิทานช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้ง่ายขึ้น การฟังนิทานเด็กจะได้รับความเพลิดเพลิน ทำให้เค้าได้รับฟังการออกเสียง การใช้ภาษา การเรียงปรโยค ได้รู้จักรูปประโยค ความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีว่าภาษาแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องสนุก ใช้ได้จริงในชีวิตและง่ายต่อการับรู้รับฟัง
 

4. นิทายช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน การเล่าหรือการอ่านนิทานให้เด็กฟังจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพราะการ อ่านจะทำให้มีสมาธิ และอ่านหนังสือได้รวดเร็ว
 

5. นิทานสามารถสร้างและกระตุ้นจินตนาการในเด็กได้เป็นอย่างดี น้ำเสียงในการเล่านิทานเรื่องต่างๆจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพ การกระทำของตัวละครในเรื่องแต่หละ่ตัวในฉากแต่ล่ะฉากเปลี่ยนไปเลื่อยๆ รวบรวมจนเป็นเืรองราว ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการรับรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน


6. นิทานสร้างความรู้สึกไม่ได้กำลังถูกสอนให้กับเด็ก เพราะเนื้อหาของนิทานจะมีขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาและบทสรุปของเรื่องที่ ให้ข้อคิดต่อเรื่องนั้นๆ

7.นิทานสร้างความสัมพัธ์ที่ดีในครอบครัว  ช่วงเวลาดีๆที่พ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟัง จะเป็นช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่นเป็นการเสริมสร้างสายใยความผูกพันอันดีระหว่างพ่อแม่ลูก

8. นิทานช่วยสร้างสมาธิ เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจเพราะส่วนมากจะเป็นเรื่องที่พวกเค้าไม่เคยรู้มาก่อน ในช่วงเวลานั้นเองของการตั้งใจฟังการจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างนิ่งๆนานๆอย่างตั้งใจถือเป็นการฝึกสมาธิที่ดี หากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้ เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี

9. นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

10. นิทานช่วยให้เด็กจับใจความและวิเคราะห์ประโยค สถานะการได้ดี เมื่อเด็กฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ เข้าใจเรื่องได้ง่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นรวมทั้งการย่อความ

11. นิทานช่วยบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็ก เนื่องจากนิทานส่วนใหญ่จะมีการสอนคติธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตหรือข้อคิดต่างๆ ทำให้ผู้รัะบฟังได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและนำไป ปรับใช้ในชีวิตเมื่อโตขึ้น

12.นิทานทำให้เด็กได้เีรียนรู้ด้านภาษา  การที่เด็กได้ฟังเสียงที่ได้ยิน จะทำให้รู้จักคำ ความหมายของคำ  รู้จักประโยคและความหมายของประโยค เป็นการปูพื้นฐานทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน  เขียนให้กับเด็ก

credit เรื่อง : https://www.rakluke.com
credit ภาพ : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/50094/-parpres-par-

#อาหารสมอง #ภัยร้ายในเด็ก #เด็กติดมือถือ #เด็กติดไอแพด แท็บเล็ต #เด็กติดจอ #เด็กสมาธิสั้น #ลูกสมาธิสั้น #ลูกดื้น โววาย ไม่นิ่ง #เสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #ของเล่นเสริมพัฒนาการ เด็กตามวัย #เด็กชอบ #ของเล่นสำหรับลูกตามวัย #ขายของเล่นออนไลน์ #รีวิวของเล่นเด็ก #แนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก #ของเล่นเด็ก #toptoys #besttoy #ราคาของเล่นเด็ก #วิธีสอนด็ก #วิธีสอนเด็ก #สมองเด็ก #เพลงกล่อมเด็กพัฒนาสมอง

Deklen รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก ติดตามรีวิวผลิตภัณฑ์เด็กและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กได้ที่
 FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/Deklen2017/
 LINE : @deklenthai
 INSTAGRAM : deklenthai
 WEBSITE : 
https://deklenthai.com/

YOUTUBE CHANNEL : https://www.youtube.com/channel/UCy12E4PqMxYkC1cuNiomvXQ?view_as=subscriber 

รับงานรีวิวของเล่นเสริมพัฒนาการและผลิตภัณฑ์เด็กทุกชนิดจากผู้ใช้งานจริง ติดต่องานได้ที่ LINE : @deklen

Leave a Reply