ลูกติดจอสมาธิสั้น โทษที่ตามมามีอะไรบ้าง ควรแก้ไขอย่างไรดีค่ะ ??

ในสมัยนี้เทคโนโลยีกลุ่มเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานในหลายๆครอบครัวของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็กเด็ก การหาความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ข้อมูลความรู้ๆต่างๆที่ช่วยให้การเลี้ยงลูกในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางกายภาพ สติปัญญา พัฒนาการ ร่วมไปถึงจิตวิทยาของเด็กตามช่วงวัยการเจริญเติบโต แต่ใครจะรู้บ้างว่าเจ้ามือถือพวก smart phone ร่วมไปถึง ipad และ tablet ส่วนใหญ่เด็กที่สนใจจะอยู่ในวัย 2-6 ปี ซึ่งจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพราะสามารถให้ความเพลิดเพลินด้วยแสงสีที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เรามาดูกันว่าตามที่พ่อแม่ยุคใหม่หวังที่จะใช้เป็นเครื่องเล่นหรือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้ลูกนี้ นักพัฒนาการเด็กและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง ?
           

ซึ่งจากการสำรวจได้รับการยืนยันแล้วว่าสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและไอแพด ทำให้พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กล่าช้า !โดยเฉพาะ พัฒนาการด้านภาษา และมีโอกาสเสี่ยงเป็นออทิสติกเทียม สมาธิสั้น เพราะเด็กส่วนใหญ่จะถูกปล่อยให้นั่งเล่นคนเดียวเป็นเวลานานทำให้ขาดทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นจึงพูดช้า

ในส่วนของแสงสีที่ปล่อยออกมาจากจอภาพนั้นอาจส่งผลเสียต่อสายตา สมอง และอาจรบกวนการนอนหลับของเด็ก การที่เด็กไม่ได้รับการกระตุ้น พัฒนาการด้านอื่น ๆ อย่างเหมาะสม อาจทำให้การเรียนรู้ช้ากว่าเด็กทั่วไปอีกด้วย เด็กบางคนได้รับการเลี้ยงดูด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและไอแพดมาตั้งแต่ยังเล็กจนทำให้เกิด “อาการติด”
           

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตว่าลูกมีอาการติดเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้หรือไม่ ดังนี้

 – เมื่อตื่นขึ้นมามักถามถึงมือถือ แท็บเล็ตและไอแพดเป็นสิ่งแรกก่อนทำอย่างอื่น หรือถามถึงบ่อยตลอดวัน

– ใช้เวลาเล่นมือถือ แท็บเล็ตและไอแพดเป็นเวลานาน โดยนั่งอยู่กับที่สายตาจองมองแต่จอและเมื่อต้องลุกไปไหน เด็กก็จะหยิบติดมือไปด้วยเสมอ หรือแม้กระทั่งเวลาต้องลุกเดิน มือเด็กก็จะยังคงถือติดมือไปด้วย

– เด็กไม่สนใจคนรอบข้าง แม้แต่พ่อแม่เพราะมัวสนใจแต่จะเล่นมือถือ แท็บเล็ตและไอแพดเท่านั้น

– เด็กเลิกทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อยากแต่จะเล่นแต่มือถือ แท็บเล็ตและไอแพดเท่านั้น

– เด็กจะแยกตัวออกจากสังคมในขณะที่เล่นมือถือ แท็บเล็ตและไอแพด

– เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ชอบใจหากถูกควบคุมหรือห้ามไม่ให้เล่น เช่น ร้องไห้ กรีดร้อง กระทืบเท้า ลงไปนอนกลิ้งบนพื้น โมโหรุนแรง ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น หรืออาการต่อต้านแบบอื่น ๆ

– เมื่อต้องไปทำธุระหรือกิจกรรมอื่น ๆ เด็กจะกระวนกระวายใจ เพราะต้องการกลับมาเล่นมือถือ แท็บเล็ตและไอแพด

ref picture : MGRonline

Leave a Reply