หากการใช้สื่อเทคโนโลยียุคดิจิตอลนั้นสามารถช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรมีการกำหนดขอบเขตการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เด็กๆได้รับประโยชน์และไม่เกิดโทษ

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การที่เด็กๆสามารถสื่อสารได้สองภาษาหรือมากกว่านั้นคงดีไม่น้อย คุณพ่อคุณแม่หลายคนคำนึงถึงเรื่องนี้ จึงมีสื่อต่างๆมากมายที่ออกมาช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 เพิ่มอย่างสนุกและง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น
สื่อที่ดีจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้จะจดจำได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนหรือผู้ปกครองก็ยังสนุกไปกับน้องๆพร้อมกันอีกด้วย การเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของเด็กๆเองยิ่งจะช่วยกระตุ้นการอยากรู้อยากเห็นและพัฒนาตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็สวและง่ายต่อการเข้าถึง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว มีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นที่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 8 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่สมองพัฒนาเต็มที่ เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วดีกว่าเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นหลายครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จึงเริ่มหันมาสนใจการสอนให้ลูกเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
หากการใช้สื่อเทคโนโลยียุคดิจิตอลนั้นสามารถช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรมีการกำหนดขอบเขตการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เด็กๆได้รับประโยชน์และไม่เกิดโทษ
1. ช่วงอายุที่เหมาะสมนั้นสำคัญ โดยทั่วไปเด็กที่อายุมากกว่าสองขวบขึ้นไป ที่สามารถดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ซึ่งไม่เกิน  1-2 ชั่วโมงต่อวันและควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือครู เน้นการดูสื่อในเชิงบวกที่ช่วยพัฒนาสมองได้มากกว่าการดูสื่อที่ให้เพียงความสนุกสนาน หรือทางที่ดี ควรจะสลับกันโดยบ่างระยะเวลาให้เหมาะสม
2. เนื้อหาของสื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เนื้อหาของสื่อสำหรับเด็กควรถูกคัดเลือกโดยครู หรือพ่อแม่ ให้เหมาะสมตามวัย และตามความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก สำหรับเนื้อหาที่แนะนำ อาจเป็นเพลงที่ใช้คำซ้ำง่ายๆ นิทานที่มีคำศัพท์ที่เหมาะสมตามพัฒนาการทางภาษา หนังสือเสริมความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ เช่น  Number 1-10 ,Shape, Color , ABC เป็นต้น
 ซึ่งในปัจจุบัน มีหนังสือ ARBOOKS ที่ส่งเสริมด้านสองภาษาจัดทำออกมามากมาย เด็กๆ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำกิจกรรมใน Application ที่มีอยู่ในมือถือ หรือ แท็บเล็ต ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้วจากผู้ปกครอง
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในขณะที่ทำกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ เด็กเล็กต้องการกำลังใจ การพูดเสริมแนะนำด้วยถ้อยคำที่อบอุ่น เรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างครอบครัว หรือภายในกลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน คำศัพท์ง่ายๆ ที่ผู้ปกครอง หรือครูสามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนในขณะที่ทำกิจกรรม เช่น
What did you do?
What do you want to watch? 
Let’s Read a book. Open (Close) your book.
Good boy (Girl). 
Can you find red? That’s right.
Cheer up! Take it easy!
Calm down! 
Please let me know. เป็นต้น

#อาหารสมอง #ภัยร้ายในเด็ก #เด็กติดมือถือ #เด็กติดไอแพดแท็บเล็ต #เด็กติดจอ #เด็กสมาธิสั้น #ลูกสมาธิสั้น #ลูกดื้นโววายไม่นิ่ง #เสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #เด็กชอบ #ของเล่นสำหรับลูกตามวัย #ขายของเล่นออนไลน์ #รีวิวของเล่นเด็ก #แนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก #Amarinbabykids #ของเล่นเด็ก #toptoys #besttoy #ราคาของเล่นเด็ก #วิธีสอนด็ก  #วิธีสอนเด็ก #สมองเด็ก #เพลงกล่อมเด็กพัฒนาสมอง

Leave a Reply