เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?

เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?

 ไม่ได้ เพราะสายรุ้ง คือ แสง และเราก็แตะแสงไม่ได้ด้วย สายรุ้งเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ซึ่งจะกระจายแสงออกเป็นสีต่างๆ 7 สี

อ้างอิงจากหนังสือ เด็กประถมอย่างหนูอยากรู้จัง…เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?

Leave a Reply