แม่พิมพ์ไอติม

แม่พิมพ์ไอติม

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

9 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563

16 มี.ค. 2563

19 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563

ชื่อของเล่น

แม่พิมพ์ไอติม

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

• แม่พิมพ์ไอติม เป็นอุปกรณ์สำหรับทำไอติม สามารถเทน้ำหรือนมต่างๆ ลงในแม่พิมพ์ และแช่แข็ง

• คุณสมบัติสินค้า ใช้ทำไอติม

วิธีการเล่น

1. นำไม้ไอติมใส่ลงในแม่พิมพ์ไอติม

2. นำน้ำอัดลมหรือนมใส่ลงในแม่พิมพ์

3. นำไปแช่ตู้เย็น ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้แข็งตัว

4. ดึงไม้ไอติมออกมา และนำมารับประทาน

ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ

พัฒนาการด้านอารมณ์ สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็ก

วิธีการเก็บรักษา : ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง

ข้อควรระวัง : ห้ามนำชิ้นส่วนเล็กเข้าปาก และห้ามขว้างปาใส่กัน เพราะอาจได้รับอันตราย

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

แม่พิมพ์ไอติม 1 กล่อง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "แม่พิมพ์ไอติม"

-ปฏิบัติการเล่นกับลูกด้วย "แม่พิมพ์ไอติม" กิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสนุกสนานกับการทำไอติม จะน่าสนุกขนาดไหน ลองเลย
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply