Deklen ทุกการเรียนรู้เป็นเรื่องของ “เด็ก”

เคยเป็น “เด็ก” กันมั้ย

และเคยเป็น “เด็ก” ที่ต้องนั่งเรียนในคาบเรียนวิชาที่เข้าใจยาก ไม่สนุก และน่าเบื่อมั้ย?

ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นเด็กเหมือนกับทุกท่าน จึงอยากลองนำเสนอมุมมองของคนที่เคยเป็นเด็กและแชร์เทคนิคการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์แก่เด็กผ่านบทความนี้กัน

“การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่” การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่มันสามารถอยู่ในหลายๆที่ ที่เด็กสนใจ และพร้อมที่จะเข้าไปผจญภัยในโลกแห่งใหม่ที่มีความน่าตื่นเต้น ที่รอคอยการค้นพบของเด็กคนนี้อยู่

แต่ในบางครั้งการตีกรอบจำกัดความคิดของผู้ใหญ่ ทำให้เด็กช่างถาม ช่างสงสัย คนนั้นหายไปเรื่อยๆ กลายเป็นเด็กที่ไม่มีความคิดความรู้สึกกับการได้เป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นการที่จะให้เด็กกลับมามีความคิดที่สดใหม่ เราจึงทำให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นเรื่องของ “การเล่น” ซึ่งอาจจะทำให้การเรียนรู้ในครั้งนี้สนุกและเด็กก็ได้รับประโยชน์มากมายอีกด้วย

และเทคนิคการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์และสนุกกับเด็ก มีดังนี้

  1. เลือกตามความสนใจของเด็ก การเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ ผู้เรียนต้องมีความสนใจและอยากจะรู้ในเรื่องนั้นๆด้วย จะทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้
  2. การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ความคิดที่เปิดใจและเปิดกว้าง จะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ด้วยทัศนคติที่ว่า “ฉันทำได้”
  3. การลงมือทำ ความคิดนำไปสู่การนำไปปฏิบัติจริงๆ นำไปซึ่งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี แต่ก็จะทำให้เด็กมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็น การวาดภาพ การเล่นดนตรี กีฬา ฯลฯ

Deklen ขายของเล่นและศิลปะสำหรับเด็ก เราได้จัดทำขึ้นเพื่ออยากให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สนุกสำหรับเด็ก เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงผ่านการเล่น อยากให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถาม วิเคราะห์สิ่งต่างๆ แล้วมันจะนำมาสู่ความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ เด็กก็จะมีความคิดที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และก็จะทำให้โลกใบนี้มีแต่ความน่าสนใจและความเป็นไปได้ใหม่ๆ

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 0629790515 หรือ LINE : @deklen   เว็บไซต์ : https://deklenthai.com/

Leave a Reply