ดินน้ำมันไร้สารพิษ

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

12 พ.ค.2563

12 พ.ค.2563

16 พ.ค.2563 - 24 พ.ค. 2563

ชื่อของเล่น

ดินน้ำมันไร้สารพิษ (Modelling Clay non-toxic)

แบรนด์สินค้า

Kiddy Clay

เงื่อนไขการใช้สินค้า

· ดินน้ำมันไร้สารพิษ เป็นของเล่นศิลปะที่ช่วยให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน 3 มิติ

· คุณสมบัติ
-  ช่วยให้เด็กได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
-  ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีจากดินน้ำมัน

Concept สินค้า : ของเล่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

จุดเด่น : มีหลากหลายสี สามารถนำมาปั้นเป็นรูปต่างๆได้อย่างสวยงาม

ภายในกล่องประกอบด้วย : ดินน้ำมันไร้สารพิษ 1 ก้อน

วิธีการเล่น : ใช้ปั้นเพื่อเสริมสร้างจากจินตนาการและเสริมสร้างทักษะ

ผลิตจากวัสดุ : ดินน้ำมัน

ขนาด :  500 g

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ
พัฒนาการด้านร่างกาย       เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ
พัฒนาการด้านสติปัญญา   เรียนรู้เรื่องสีและการผสมสีต่างๆจากดินน้ำมัน
พัฒนาการด้านอารมณ์       เกิดความภาคภูมิใจและการสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเอง
พัฒนาการด้านสังคม       ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว มีพ่อแม่ ช่วยสอนและเล่นนกับลูก

วิธีการเก็บรักษา  :  ควรเก็บให้พ้นจากความชื้นและแสงแดด

ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทาน และควรล้างมือทุกครั้งหลังเล่นเสร็จ เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ดินน้ำมันไร้สารพิษ

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ผลงาน 3 มิติชิ้นเอก"

- สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงาน 3มิติ ที่ให้น้องๆได้ใช้จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานที่น้องๆภาคภูมิใจขึ้นมา มาดูซิว่าผลงาน 3 มิติชิ้นเอกจากดินน้ำมันของน้องๆนี้คืออะไร

- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply