ลูกโป่งแฟนซี BK

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

18 พ.ค.2563-25 พ.ค.2563

            25 พ.ค.2563

28 พ.ค.2563 - 6 มิ.ย. 2563

ชื่อของเล่น

ลูกโป่งแฟนซี

แบรนด์สินค้า

BK

เงื่อนไขการใช้สินค้า

· ลูกโป่งแฟนซี เป็นของเล่นที่ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก และยังเป็นของตกแต่งในงานเทศกาล ตามสถานที่ต่างๆอีกด้วย คุณภาพของลูกโป่งภายในถุงนี้ได้มาตรฐานสากลและผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย ควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ

· คุณสมบัติ
-  ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก
- นำมาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม เช่น พุ่มลูกโป่ง ตุ๊กตาลูกโป่ง ซุ้มลูกโป่ง
- นำมาใช้เป็นของเล่นเพื่อการเรียนรู้ได้

Concept สินค้า : ของเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

จุดเด่น : สามารถนำมาเป็นของเล่นเพื่อการเรียนรู้ได้

ภายในกล่องประกอบด้วย : ลูกโป่ง กลม 12 นิ้ว บรรจุ 40 ชิ้น คละสี

วิธีการเล่น : ใช้ปากเป่าหรืออุปกรณ์เสริมเป่าลูกโป่ง

ผลิตจากวัสดุ : ยาง

ขนาด :  40 ชิ้น

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ
พัฒนาการด้านร่างกาย       เสริมสร้างกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น
พัฒนาการด้านสติปัญญา   ได้เรียนรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการออกแบบลูกโป่ง                                               เป็นรูปทรงต่างๆ
พัฒนาการด้านอารมณ์       เกิดความภาคภูมิใจและการสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเอง
พัฒนาการด้านสังคม       ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว มีพ่อแม่ ช่วยสอนและเล่นนกับลูก

วิธีการเก็บรักษา  :  ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง และห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง

ข้อควรระวัง : 
1. ควรใช้อุปกรณเสริมเป่าลูกโป่ง
2. ไม่ควรเป่าลูกโป่งเกินขนาด
3. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ลูกโป่งแฟนซี

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "จุดขายของลูกโป่งคืออะไร"

- ปิดเทอมทั้งที เราก็มีของเล่นเพื่อการเรียนรู้ให้เด็กเล่นด้วยนะ ลูกโป่งแฟนซี ของเล่นที่ช่วยให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานหรือเกมต่างๆขึ้นมาได้ด้วยนะ คิดสนุก และลงมือทำกันเลย

- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply