ขวดสร้างเสียง

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

12 มิ.ย.2563-19 มิ.ย.2563

19 มิ.ย.2563

23 มิ.ย. - 1 ก.ค.2563

ชื่อของเล่น

ขวดสร้างเสียง

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

·      ขวดสร้างเสียง เป็นของเล่น DIY ที่ช่วยให้เด็กฟังเสียงจากขวดพลาสติก เมื่อเด็กเขย่าขวด ฟังเสียงเมล็ดพืชหรือวัสดุกระทบกันจนเกิดเสียงอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณสมบัติสินค้า
ฝึกการจดจ่อ อยู่กับการจ้องมองเมล็ดพืชที่ร่วงหล่นภายในขวด
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ฝึกการวิเคราะห์ต่อสิ่งที่เห็นและได้ยิน
สร้างจินตนาการจากการฟังเสียงที่เกิดขึ้นขณะเขย่าขวด
ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาเอง
Concept สินค้า : ของเล่นที่สามารถช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการเรียนรู้ในการฟังเสียง 

จุดเด่น : มีวัสดุที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกฟังเสียงแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน
ภายในกล่องประกอบด้วย : ขวดสร้างเสียง 1 ขวด
วิธีการเล่น : ชวนลูกเขย่าขวดหรือพลิกขวดคว่ำและฟังเสียง บอกว่าเป็นเสียงอะไร

ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
ขนาด : ขวดพลาสติก มีขนาด 5 x 5 x 15  cm

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ
พัฒนาการด้านร่างกาย       เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขย่าขวดให้เกิดเสียง
พัฒนาการด้านสติปัญญา   ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดค้น สังเกต วิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้นจากการเขย่าขวด
พัฒนาการด้านอารมณ์       ช่วยใหเด็กเกิดความสนุกสนานและเสริมสร้างจินตนาการ
พัฒนาการด้านสังคม          ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว มีพ่อแม่ ช่วยสอนและอธิบายถึงการเล่น

 

วิธีการเก็บรักษา  :  ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง

ข้อควรระวัง : ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะทดลองและคอยให้คำแนะนำแก่เด็ก

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ขวดพลาสติก มีขนาด 5 x 5 x 15  cm

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "เสียงในจินตนาการของเด็กๆเป็นแบบไหนกันนะ"

- ชวนน้องๆมาเล่นจังหวะสามช่ากับ Deklen กัน จากนี้ไปจะเป็นการส้รางจังหวะที่เกิดจากเมล็ดพืชและวัสดุต่างๆ ภารกิจของน้องๆคือ การสร้างเสียง ใน concept "เสียงในจินตนาการของเด็กๆเป็นแบบไหนกันนะ" มาเล่นกับ Deklen ด้วยกันนะ หาวัสดุ ใส่ลงในขวด 1 ขวดเพื่อสร้างเสียง

- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply