ชุดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปั้นดินน้ำมัน 2 มิติ

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

2ก.พ.2563

2ก.พ2563

2ก.พ. - 14ก.พ2563

ชื่อของเล่น

ชุดกิจกรรมเด็กปั้นดินน้ำมัน2มิติ

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

ชุดกิจกรรมเด็กปั้นดินน้ำมัน2มิติ นำเสนอในเรื่องของการนำทักษะใน 21st century skill มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
เป็นการปั้นดินน้ำมัน คือเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นที่จะผจญภันในดินแดนไดโนเสาร์ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้าง ก็จะปั้นดินน้ำมันตามแบบที่กำหนดให้ในหนังสือ

เหมาะสำหรับเด็กอายุ : 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า
· ปั้นดินน้ำมัน คือเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นที่จะผจญภันในดินแดนไดโนเสาร์ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้าง ก็จะปั้นดินน้ำมันตามแบบที่กำหนดให้ในหนังสือ

·  คุณสมบัติ
-  สามารถเล่นได้หลายคน เล่นได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
- สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็ก

ฝึกทักษะและเพิ่มพัฒนาการ
พัฒนาการด้านร่างกาย       เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับของเล่น         
พัฒนาการด้านอารมณ์       สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็ก
พัฒนาการด้านสังคม          เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน สร้าง เกม เพื่อนำมาเล่นกับเพื่อนๆได้

วิธีการเก็บรักษา  :  ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง

ข้อควรระวัง :
1. ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด  ห้ามนำชิ้นส่วนของเล่นเข้าปากเพราะอาจได้รับอันตราย

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

1.ชุดกิจกรรมเด็กปั้นดินน้ำมัน 2 มิติ

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สร้างสรรค์รีวิวตามจินตนาการของตัวเอง"

- ของเล่น ในความหมายของนักรีวิวคืออะไร
- สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของนักรีวิว FREE STYLE
- บอกประโยชน์จากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- ของเล่นชิ้นนี้มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไร
- สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้จากการเล่นของเล่นคืออะไร
- อะไรที่ทำให้อยากเล่นของเล่นชิ้นนี้
- บอกจุดเด่น จุดด้อยของเล่นชิ้นนี้
- สิ่งที่อยากจะนำเสนอของเล่นชิ้นนี้คืออะไร
- ของเล่นในอุดมคติหรือในอนาคตที่นักรีวิวจินตนาการว่าอยากจะเล่นเป็นยังไง บรรยายความรู้สึก และลักษณะของเล่นที่อยากจะเล่นออกมาอย่างชัดเจน
- ความคิดเห็นของนักรีวิวที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
- ความคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมจากนักรีวิว- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply