ขนมเยลลี่

วันที่รับสมัคร

วันที่คัดเลือก

วันที่รีวิว

วันที่ประกาศผล

26มี.ค.2564

         26 มี.ค.2564

27มี.ค. - 4เม.ย.2563

ชื่อของเล่น

ขนมเยลลี่

แบรนด์สินค้า

Deklen

เงื่อนไขการใช้สินค้า

1. เยลลี่หัวใจสีแดง ตรา ควีน
2. เยลลี่มินิโรล ตราควีน
3. เยลลี่มินิแซนวิช ตราควีน
4. เยลลี่หัวใจ 2 ชั้น ตราควีน
5. มาร์ชแมลโลว์ กลิ่นวานิลลา รูปเกลียว
6. มาร์ชเมลโล่มินิ
7. มาร์ชีส์ รูปผีเสื้อ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ขนมเยลลี่ 7 ถุง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
- จินตนาการ
- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ปาร์ตี้ขนมเยลลี่"

- สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของนักรีวิว FREE STYLE
- สิ่งที่อยากจะนำเสนอของเล่นชิ้นนี้คืออะไร
- ความคิดเห็นของนักรีวิวที่มีต่อขนมชิ้นนี้
- ความคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมจากนักรีวิว- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

Leave a Reply