×
×

0

0

ลูกโป่งน้ำก้านระยะเวลาสมัคร
1 ก.พ.2561 - 3 ก.พ.2561
ระยะเวลาคัดเลือก
4 ก.พ.2561
ระยะเวลาเขียนรีวิว
6 ก.พ.2561-19 ก.พ.2561
ประกาศผล
20 ก.พ.2561 - 1 มี.ค.2561


ชื่อของเล่น

ลูกโป่งน้ำก้าน
แบรนด์สินค้า

-
เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการใช้สินค้า
1.ใช้สายยางเติมน้ำบนจุกที่ใส่น้ำให้น้ำดันลูกโป่งจนได้ขนาดที่พอเหมาะ
2.เขย่าลูกโป่งให้หลุดออกมาจากก้าน
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ลูกโป่งน้ำก้าน 1ซอง/คน  จำนวน 10 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-กิจกรรมแสนสนุกของครอบครัว
-ลูกโป่งน้ำ
-สีสันของลูกโป่ง
-ติดตามได้ที่เพจ Deklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) Concept ในการรีวิว "จินตนาการสร้างสรรค์ลูกโป่งกับตัวคุณ"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น ความคุ้มค่ากับราคาของสินค้า
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
5. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
6. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
7. แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

ลูกโป่ง37ก้าน/ช่อ
เว็บไซต์

-
ช่องทางการจัดจำหน่าย

ร้านเซี่ยงเฮง

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า


ข้อมูลนักรีวิว
กรุณากรอกข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง
บริษัท Deklen จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ
คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องทางกฎหมายและความถูกต้องของข้อมูลจากการลงทะเบียนของคุณ
สนใจสมัครแคมเปญนี้กรุณากรอกข้อมูลใน link นี้

https://goo.gl/forms/aH0aXjqcFs3fTqoC2


×

ติดต่อ