×
×

0

0

รถแข่งRACER SERIES


ระยะเวลาสมัคร
7 พ.ค.2561 - 14 พ.ค.2561
ระยะเวลาคัดเลือก
14 พ.ค.2561
ระยะเวลาเขียนรีวิว
17 พ.ค.2561 - 26 พ.ค.2561
ประกาศผล
ชื่อของเล่น
รถแข่งRACER SERIES ราคา 400 บาท
แบรนด์สินค้า
-
เงื่อนไขการใช้สินค้า
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
วิธีการเล่น
เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน
  • ไม่ควรนำชิ้นส่วนขนาดใดๆเข้าปาก
  • ห้ามเล่นใกล้ความร้อนและเปลวไฟ
  • ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีการเล่น
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ
รถแข่งRACER SERIES 1 กล่อง/คน จำนวน 4 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว
        - ประโยชน์จากของเล่น
        - สนุก
        - ของเล่นยอดฮิต
        - รถแข่ง
        - ติดตามเพจ DEKLEN
สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน
แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวรถแข่งตามสคริปต์ที่ส่งมาให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2.สร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำสำหรับคนที่เล่นกับนักรีวิว ยกเว้น ขันน้ำ
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว

3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับของเล่น เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวของเล่นตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวของเล่นชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก

10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

-

เว็บไซต์
-
ช่องทางการติดตามรีวิวของเล่น
  -ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @qyx8779f
  INSTAGRAM : deklenthai
รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าข้อมูลนักรีวิวกรุณากรอกข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง
บริษัท Deklen จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ
คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องทางกฎหมายและความถูกต้องของข้อมูลจากการลงทะเบียนของคุณ
สนใจสมัครแคมเปญนี้กรุณากรอกข้อมูลใน link นี้

https://goo.gl/forms/qIXF0HJDTuVnOkfs2
×

ติดต่อ