×
×

0

0

ไข่เซอร์ไพรส์Super Bigger Eggs


ระยะเวลาสมัคร
5ก.ค.2561 - 11ก.ค.2561

ระยะเวลาคัดเลือก
11ก.ค2561
ระยะเวลาเขียนรีวิว
14ก.ค.2561 -23 ก.ค.2561

ประกาศผล
ชื่อของเล่น
ไข่เซอร์ไพรส์Super Bigger Eggs ราคา 180 บาท


แบรนด์สินค้า

-


เงื่อนไขการใช้สินค้าช็อคโกแลตและบิสกิต
  • ส่วนผสม: น้ำตาลทรายขาว, ผงนม, ผงโกโก้, ครีมขาว, เนยสีเหลือง, น้ำมันพืชที่กินได้, เกลือ, บิสกิตและแป้ง (แป้งสาลีเกลือ) สารปรุงแต่งอาหาร (เลซิติน,วานิลิน,กลิ่นรสช็อกโกแลต)
  • น้ำหนักสุทธิ 60 กรัม
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ


ไข่เซอร์ไพรส์Super Bigger Eggs 1 ใบ/คน จำนวน 8 คน
Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว


        - สร้างสรรค์
        - ขนมยอดฮิต
        - ไข่เซอร์ไพรส์Super Bigger Eggs
        - ติดตามเพจ DEKLEN


สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน


แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวไข่เซอร์ไพรส์Super Bigger Eggsให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว

3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. สร้างเรื่องราวให้กับขนม เช่น ตัวละครต่างๆ
5. รีวิวตามสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่เหมาะกับรีวิวขนมชิ้นนี้
6. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก

10.บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคขนมชิ้นนี้
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิว
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์-เว็บไซต์


-


ช่องทางการติดตามรีวิวของเล่น


  -ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @qyx8779f
  INSTAGRAM : deklenthai


รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า

ข้อมูลนักรีวิว

กรุณากรอกข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง
บริษัท Deklen จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้อื่นหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ
คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องทางกฎหมายและความถูกต้องของข้อมูลจากการลงทะเบียนของคุณ
สนใจสมัครแคมเปญนี้กรุณากรอกข้อมูลใน link นี้

https://goo.gl/forms/i5NI7x5Ud9RukiAI2

×

ติดต่อ