Succeed Model


ทำไมหนูต้องทำงานบ้านด้วย?

Create by Deklen

Tuesday 21st of May 2019
"ทำไมหนูต้องทำงานบ้านด้วย?" ถ้ามีลูกถามคำถามนี้แล้ว คุณจะตอบว่ายังไง เป็นคำถามที่ช่วยเตือนสติให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เลย ว่าอยากจะให้ลูกสบาย หรืออยากให้ลูกรู้จักความลำบาก ถ้าคุณไม่รู้จะตอบว่ายังไง ในหนังสือ เลี้ยงลูกให้หายสงสัย สไตล์คุณหมอประเสริฐ แนะนำให้บอกกับลูกว่า "เกิดเป็นคน ต้องทำงาน"

ด้วยยุคสมัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีสิ่งที่support เด็กมากมาย การจะให้เด็กฝึกรู้จักทำงาน ก็อาจเป็นเรื่องที่ให้เด็กตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เขาต้องทำ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรฝึกเขาตั้งแต่เด็ก เพื่อที่จะส่งผลดีต่ออนาคตของพวกเขา ที่จะทำให้พวกเขามีความอดทนและมีความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จได้ดี
Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com