Succeed Model


คำพูดของพ่อแม่ที่จะแทรกซึมเข้าไปในใจลูก

Create by Deklen

Tuesday 28th of May 2019
คำพูดในทางลบ เช่น "ทำไมได้สักที่นะ"  "อย่างลูกของฉันน่ะเหรอ..."

        จะแทรกซึมเข้าไปในใจเด็กเช่นกัน พร้อมกับความคิดที่ว่า "นี่เป็นคำพูดของคุณพ่อและคุณแม่ที่เรารัก เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแน่"
        ซึ่งคำพูดที่บั่นทอนความพึงพอใจในตัวเองของเด็ก จึงฝังลึกอยู่ในใจเด็กเช่นกัน หนังสือ "เข้มแข็งไว้ ลูกพ่อ!" แนะวิธีแก้ไข คือ การฝังคำพูดอื่นลงไปแทนดังเช่นรูปภาพด้านบน
        ซึ่งคำพูดในทางลบของพ่อแม่ หรือการเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นนั้น แท้จริงแล้วมันเกิดจากความไม่ตั้งใจของพวกเขา คนเราสามารถทำผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สิ่งที่เด็กทำได้ คือ การให้อภัยพ่อแม่และให้อภัยตัวเอง เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com