Succeed Model


เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?

Create by Deklen

Tuesday 25th of June 2019
เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?

 ไม่ได้ เพราะสายรุ้ง คือ แสง และเราก็แตะแสงไม่ได้ด้วย สายรุ้งเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ซึ่งจะกระจายแสงออกเป็นสีต่างๆ 7 สี

อ้างอิงจากหนังสือ เด็กประถมอย่างหนูอยากรู้จัง...เราเอื้อมมือแตะสายรุ้งได้ไหมนะ?
Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com