Succeed Model


Age-by-Age Guide to Toys ช่วงอายุกับของเล่นที่แนะนำ

Create by #ของเล่นสำหรับลูกตามวัย #เสริมพัฒนาการเด็กตามวัยอันควร

Tuesday 16th of July 2019
How They Play: 0-12 Months

ช่วงอายุ 3 เดือนแรก เด็กน้อยของเรายังไม่สามารถจะรับรู้สิ่งรอบตัวได้มากนัก เนื่องจากการมองเห็นของพวกเค้ายังคงไม่ชัดเท่าที่ควรในรายละเอียดกับการมองเห็น ได้แค่เพียงการรับรู้แสงที่สว่าง รูปทรงและสีสันสดใส ของเล่นของพวกเค้าจึงควรมีสีสันที่สดใสตัดกันมากกว่าการใช้สีขาวดำ Nora Newcombe, Ph.D., a developmental psychologist  แห่งมหาวิทยาลัย Temple, ในฟิลาเดลเฟีย ประเทศอเมริกาได้กวล่าวไว้ เมื่อพวกเค้าเริ่มโตขึ้น พวกเค้าจะเริ่มเล่นของเล่นหรือสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ของพวกเค้า ดัวยเหตุนี้ของเล่นแต่ล่ะอย่างมักบอกคุณลักษณะของการรับรู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการในวัยการรับรู้ เป็นเหตุผลที่ของเล่นจำนวนมากได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในหลากหลายวิธี เช่นการมีส่งเสียงดังแบบต่างๆ มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มการสัมผัสทางปากผ่านการกัดเทะ 

แนวของเล่นที่แนะนำ

  • เครื่องเล่นที่เขย่าแล้วมีเสียง
  • กระจกที่ไม่แตก เพื่อการมองเห็นและหัดสังเกตุการ
  • แผ่นพื้นกันกระแทรก
  • ตุ๊กตาสัตว์หรือตุ๊กตานุ่มๆ
  • ตุ๊กตาผ้าที่ซักล้างทำความสะอาดได้ สีสันสดใส
  • ลูกบอลผ้า
  • และอื่นๆที่เน้นรูปทรงและสีสันสดใส

Ref : https://www.parents.com/fun/toys/kid-toys/toys-for-all-ages/?slide=slide_2025104#slide_2025104

#อาหารสมอง #ภัยร้ายในเด็ก #เด็กติดมือถือ #เด็กติดไอแพดแท็บเล็ต #เด็กติดจอ #เด็กสมาธิสั้น #ลูกสมาธิสั้น #ลูกดื้นโววายไม่นิ่ง #เสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย #เด็กชอบ #ของเล่นสำหรับลูกตามวัย #ขายของเล่นออนไลน์ #รีวิวของเล่นเด็ก #แนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก #ของเล่นเด็ก #toptoys #besttoy #ราคาของเล่นเด็ก #วิธีสอนด็ก #วิธีสอนเด็ก #สมองเด็ก #เพลงกล่อมเด็กพัฒนาสมอง
Deklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com