Succeed Model


ชุดบาส

Thursday 3rd of September 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
3 ก.ย. 3104 - 10 ก.ย. 3104 10 ก.ย. 3104 - 13 ก.ย. 3104 - 22 ก.ย. 3104 23 ก.ย. 3104
วันที่รับสมัคร 03-09-2561 - 10-09-2561
วันที่คัดเลือก 10-09-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 13-09-2561 - 22-09-2561
วันที่ประกาศผล 23-09-2561

ชื่อของเล่น ชุดบาส
แบรนด์สินค้า ร้านเด็กดอย
เงื่อนไขการใช้สินค้า
  • ชุดบาสสีแดง 3 ตัว
  • ชุดบาสสีขาว 3 ตัว
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ชุดบาส  ราคา 250 บาท 1 ตัว/คน จำนวน 6 คน
สีแดง 3 ตัว สีขาว 3ตัว

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- สร้างสรรค์
- ชุดบาส
- เหตุผลที่ใส่เสื้อตัวนี้
- ความพิเศษของชุดนี้
- แคตวอล์คของฉัน
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวเสื้อผ้าให้ดีที่สุด"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. ถ่ายรีวิวด้วยมุมมองหลายๆมุมมอง ให้เห็นด้านหน้า ด้านข้าง เวลาใส่ชุด

3. บอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใส่เสื้อผ้าตัวนี้ มันพิเศษยังไง ความประทับใจ
4. หาข้อดี และจุดเด่นของสินค้า

5. บรรยายถึงประสบการณ์จริงที่พบเจอจากการใช้สินค้า
6. เอามาใส่ตอนไหน ตอนทำอะไร
7. ความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือ
8. ตั้งชื่อให้กับชุดนี้

9. แสดงความสดใสของเด็กผ่านชุดเสื้อผ้านี้ผ่านพฤติกรรมและท่าทางต่างๆ
10. วิพากย์วิจารณ์เป็นกลางกับสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนดู
11. แนะนำช่องทางติดตามรีวิว

* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com