Succeed Model


หนังสือBUSY AIRPORT

Sunday 13th of September 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
13 ก.ย. 3104 - 20 ก.ย. 3104 20 ก.ย. 3104 - 23 ก.ย. 3104 - 2 ต.ค. 3104 3 ต.ค. 3104
วันที่รับสมัคร 13-09-2561 - 20-09-2561
วันที่คัดเลือก 20-09-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 23-09-2561 - 02-10-2561
วันที่ประกาศผล 03-10-2561

ชื่อของเล่น หนังสือBUSY AIRPORT
แบรนด์สินค้า Books For Kids
เงื่อนไขการใช้สินค้า
  • ให้น้องๆได้ใช้นิ้วน้อยๆ ในการเลื่อน ผลัก ดัน หมุน และเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในสนามบินและเครื่องบิน น้องๆจะสนุกสนานไปกับกลไกของหนังสือเล่มนี้และได้ฝึกทักษะการใช้นิ้วด้วยค่ะ
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

หนังสือBUSY AIRPORT 1 เล่ม/คน 6คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- สร้างสรรค์
- เครื่องบิน
- ความพิเศษของหนังสือ
- มหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "วิธีทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องสนุก"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. นำเสนอวิธีทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องสนุก
3. สนุกมั้ย ได้ประโยชน์ยังไงบ้าง

4. บอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ ความประทับใจ
5. ประสบการณ์ตรงจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

6. ให้คะแนนเท่าไหร่
7. ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้

8. วิพากย์วิจารณ์เป็นกลางกับสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนดู
9. บรรยายและแสดงให้เห็นถึงปัญหาจากการใช้สินค้า
10. แนะนำช่องทางติดตามรีวิว

* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com