Succeed Model


เกมส์ตอกไข่ใส่หัวeggRoulette

Tuesday 27th of October 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
27 ต.ค. 3104 - 4 พ.ย. 3104 4 พ.ย. 3104 - 8 พ.ย. 3104 - 17 พ.ย. 3104 18 พ.ย. 3104
วันที่รับสมัคร 27-10-2561 - 04-11-2561
วันที่คัดเลือก 04-11-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 08-11-2561 - 17-11-2561
วันที่ประกาศผล 18-11-2561

ชื่อของเล่น เกมส์ตอกไข่ใส่หัวeggRoulette
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีเล่น
- หมุนแป้นเสี่ยงดวง โดน1ครั้ง โดน 2 ครั้งหรือตอกคนอื่น
- ไข่ทำจากยาง ไม่เป็นอันตราย
- สามารถเติมน้ำ น้ำสี แป้ง ครีม ไม่เติม หรือเติมอื่นๆ ได้

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

เกมส์ตอกไข่ใส่หัวeggRoulette  1 กล่อง/คน จำนวน 6 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ประโยชน์จากของเล่น
- สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
- ของเล่นยอดฮิต
- ความรู้สึกจริงๆจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้

- ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวของเล่นจากความรู้สึกจริงๆของฉัน"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวจากประสบการณ์จริงการการเล่นชุดทำหิมะเทียม ทั้งความสนุกและความไม่สนุกจากการได้เล่น
6. บรรยายถึงความรู้สึก ความประทับใจ ประโยชน์จากการเล่นของเล่น
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com