Succeed Model


Glow in the dark face & body paint

Thursday 10th of December 2561


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
10 ธ.ค. 3104 - 17 ธ.ค. 3104 17 ธ.ค. 3104 - 20 ธ.ค. 3104 - 29 ธ.ค. 3104 30 ธ.ค. 3104
วันที่รับสมัคร 10-12-2561 - 17-12-2561
วันที่คัดเลือก 17-12-2561 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 20-12-2561 - 29-12-2561
วันที่ประกาศผล 30-12-2561

ชื่อของเล่น Glow in the dark face & body paint
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

ข้อมูลจำเพาะ:
สูตรปลอดภัย made, ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้กับ face และ body.
สีที่น่าตื่นตาตื่นใจภายใต้สีดำหรือ UV เหมาะสำหรับแต่งหน้า pigment สำหรับงานปาร์ตี้

เหมาะกับเด็กอายุ 3ปีขึ้นไป

*ห้ามโดนเสื้อผ้า ล้างไม่ออก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
ล้างด้วยสบู่และน้ำ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

Glow in the dark face & body paint  4 ขวด/คน จำนวน 6 คน
 

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ประโยชน์จากสินค้า
 - สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
 - สิ่งได้เรียนรู้จากสินค้า
 - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
 - มองเห็นความสนุกได้จาก
 - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "จัดงานปาร์ตี้หรืองานฉลองสไตล์ของฉัน"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน

2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ


 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com