Succeed Model


Jelly Belly

Thursday 7th of January 2562


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
7 ม.ค. 3105 - 14 ม.ค. 3105 14 ม.ค. 3105 - 17 ม.ค. 3105 - 26 ม.ค. 3105 27 ม.ค. 3105
วันที่รับสมัคร 07-01-2562 - 14-01-2562
วันที่คัดเลือก 14-01-2562 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 17-01-2562 - 26-01-2562
วันที่ประกาศผล 27-01-2562

ชื่อของเล่น Jelly Belly
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

เป็นลูกอมรสประหลาด 1 กล่องมีหลายรสชาติเป็นลูกอมไม่เหมือนใคร  ขนาด 100 กรัม

- 1 กล่อง มี 20 รสชาติ
- รสชาติอร่อย แตกต่างกันไป
- ของอร่อยต้องลอง

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

Jelly Belly 1 กล่อง/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง
- กิจกรรมทำร่วมกับครอบครัว
- สนุกสนาน
- รสชาติเป็นยังไง
- ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ทดลองสิ่งประดิษฐ์จากขนม Jelly Belly"
ทดลองและรีวิวขนม โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
 

 • วาดรูปจากขนมสีสัน
 • ทดลองจากขนม
 • สิ่งประดิษฐ์จากขนม เช่น ช่อขนม
 • ประติมากรรมจากขนม
 • อื่นๆ
  1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน 
  2. บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้า 
  3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
  4. บรรยายขั้นตอนในการทำ ลักษณะพิเศษขนม บรรยายถึงรสชาติของขนม
  5. รีวิวจากประสบการณ์จริงการกินขนม ทั้งความสนุกและความไม่สนุกจากการได้กิน
  6. นำเสนอข้อเท็จจริงของสินค้า และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง
  7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

  8. เทคนิคในการกิน กินยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
  9. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
  10. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
  * ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น
ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com