Succeed Model


หมวกหูกระต่ายขยับได้

Monday 15th of February 2562


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
15 ก.พ. 3105 - 22 ก.พ. 3105 22 ก.พ. 3105 - 27 ก.พ. 3105 - 8 มี.ค. 3105 9 มี.ค. 3105
วันที่รับสมัคร 15-02-2562 - 22-02-2562
วันที่คัดเลือก 22-02-2562 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 27-02-2562 - 08-03-2562
วันที่ประกาศผล 09-03-2562

ชื่อของเล่น หมวกหูกระต่ายขยับได้
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

หมวกหูกระดิกหูกระต่ายดุ๊กดิ๊ก ขนนุ่มนิ่ม ฟูๆ วัสดุดี งานคุณภาพ หูกระต่ายขยับได้ โดยไม่ต้องใช้ถ่าน เพียงกดตรงปลายหมวกสองข้าง หูกระต่ายจะขยับดุ๊กดิ๊กน่ารักๆ
ใส่ได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

หมวกหูกระต่ายขยับได้ 1 ชุด/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ประโยชน์จากสินค้า
 - สร้างสรรค์
 - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
 - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
 - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
 - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ความน่ารักของหมวกหูกระต่าย"

คุณมองเห็นคุณค่าของสินค้าหมวกหูกระต่ายนี้อย่างไร เห็นหมวกหูกระต่ายแล้วนึกถึงอะไร แล้วจะถ่ายทอดรีวิวในลักษณะอย่างไร
1.การอนุรักษ์สัตว์ป่า
2.บทบาทสมมติ
3.ละครสอนใจ

4.การเดินแบบโดยการใส่หมวกหูกระต่าย
6.อื่นๆ


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com