Succeed Model


ไข่ช๊อคโกแลตKaini Surprise eggs

Friday 26th of February 2562


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
26 ก.พ. 3105 - 5 มี.ค. 3105 5 มี.ค. 3105 - 8 มี.ค. 3105 - 17 มี.ค. 3105 18 มี.ค. 3105
วันที่รับสมัคร 26-02-2562 - 05-03-2562
วันที่คัดเลือก 05-03-2562 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 08-03-2562 - 17-03-2562
วันที่ประกาศผล 18-03-2562

ชื่อของเล่น ไข่ช๊อคโกแลตKaini Surprise eggs
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

Zaini Chocolate Egg Surprise  ไข่เซอร์ไพร์ส

ช๊อคโกแล๊ต พร้อมของเล่นสุดฮิต ไข่ช็อคโกแลคทานได้

ข้างในมีของเล่นน่ารักๆ ให้สะสมเป็นคอลเลคชั่น (1 กล่อง มี 3 ลูก )

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ไข่ช๊อคโกแลตKaini Surprise eggs 1 กล่อง/คน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - สร้างสรรค์
 - ประสบการณ์ที่ดี
 - สิ่งที่อยากทำที่สุด
 - สนุกสนาน
 - รสชาติเป็นยังไง
 - ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "เตรียมพร้อมรับปิดเทอม"
ปิดเทอมนี้อยากทำอะไรที่มีประโยชน์ คิดกิจกรรม 1 อย่างที่อยากทำที่สุด พร้อมบอกเหตุผล ทำไมถึงอยากทำ โดยใช้สินค้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่อยากทำ
ทดลองและรีวิวขนม โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
 

  • ทำอาหาร
  • ว่ายน้ำ
  • ช่วยแม่ทำงานบ้าน
  • เรียนเต้น อ่านหนังสือ
  • ปลูกต้นไม้
  • เรียนว่ายน้ำ
  • ไปสวนสนุก
  • วาดการ์ตูน
  • อื่นๆ ที่เด็กอยากทำ


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายขั้นตอนในการทำ ลักษณะพิเศษขนม บรรยายถึงรสชาติของขนม
5. รีวิวจากประสบการณ์จริงการกินขนม ทั้งความสนุกและความไม่สนุกจากการได้กิน
6. นำเสนอข้อเท็จจริงของสินค้า และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก
8. เทคนิคในการกิน กินยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
9. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
10. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com