Succeed Model


แป้งโดว์ชุดคุณหมอทำฟัน

Saturday 15th of June 2019


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
15 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 22 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 - 5 ก.ค. 2562
วันที่รับสมัคร 15-06-2019 - 22-06-2019
วันที่คัดเลือก 22-06-2019 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 26-06-2019 - 05-07-2019
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น แป้งโดว์ชุดคุณหมอทำฟัน
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

- เสริมทักษะการใช้นิ้ว และมือ
- เสริมสร้างจินตนาการ
- เสริมสร้างการคิด วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งของ
- มีแป้งโดให้ 5 สี หัวฮัค ที่คีบ ที่เจาะฟันใส่ถ่านหมุนได้ ที่ปั๊มดัดฟัน กระจกส่อง และแปรงสีฟัน

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

แป้งโดว์ชุดคุณหมอทำฟัน จำนวน 5 คน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ประโยชน์จากสินค้า
        - สร้างสรรค์
        - มีความคิดต่อของเล่นชิ้นนี้ว่า
        - สิ่งได้เรียนรู้จากของเล่น
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นหมอฟัน"

น้องๆคนไหนอยากเป็นหมอฟันบ้าง ยกมือขึ้น มาเรียนรู้การเป็นหมอฟัน จากของเล่นแป้งโดว์ชุดคุณหมอทำฟัน แล้วน้องๆจะได้เห็นเครื่องมือต่างๆที่คุณหมอเขามีกัน

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com