Succeed Model


ลูกข่างไฟฟ้า

Tuesday 16th of July 2019


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
16 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562
วันที่รับสมัคร 16-07-2019 - 23-07-2019
วันที่คัดเลือก 23-07-2019 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 26-07-2019 - 04-08-2019
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น ลูกข่างไฟฟ้า
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

ลูกข่างไฟฟ้า จับตรงหัวให้เข้าล๊อคตรงลูกข่าง แล้วหมุน 3 รอบ กดปุ่มตรงกลาง แล้วลูกข่างก็จะหมุน มีเสียง มีไฟ สวยงาม

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ลูกข่างไฟฟ้า จำนวน 5 คน /2 อัน

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
        - ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่น
        - มีเสียงและไฟ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)
 

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ศึกแข่งขันลูกข่างไฟฟ้า"

เชิญชวนน้องๆมาสร้างสนามประลองแข่งขันลูกข่างไฟฟ้ากัน สนุกสนานพร้อมความไฮเทคที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับของเล่นแปลกๆที่มีทั้งเสียงและไฟ มาสมัครแคมเปญกันเลย
- สร้างสนามประลองในจินตนาการสร้างสรรค์ของพวกคุณ
- รีวิวลูกข่างไฟฟ้าถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์

 -ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com