Succeed Model


ของเล่นจักรเย็บผ้า

Wednesday 11th of September 2019


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
11 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
วันที่รับสมัคร 11-09-2019 - 17-09-2019
วันที่คัดเลือก 17-09-2019 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 20-09-2019 - 29-09-2019
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น ของเล่นจักรเย็บผ้า
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า
 • จักรเย็บผ้าได้
 • ใช้ถ่านขนาด2Ax2ก้อน
 • มีปุ่มเปิดปิดที่ตัวจักร
 • ใช้เม้าส์เป็นตัวควบคุมการเดินของจักร
 • ใส่เส้นด้ายได้
 • ใสผ้าเย็บได้
 • หมุนปรับเดินถอยได้คล้ายของจริง
 • สร้างเสริมจินตนาการ
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไป
 • ไม่มีจุดที่เป็นอันตรายกับเด็ก
 • สินค้าได้รับมาตราฐาน มอก.
สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

ของเล่นจักรเย็บผ้า จำนวน 4 คน /1 กล่อง

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

 - ความสนุกสนาน
        - ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
        - จินตนาการของดีไซนเนอร์คนนี้
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - ติดตามรีวิวของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "สานฝันดีไซนเนอร์ตัวน้อย"

น้องๆคนไหนอยากเป็นดีไซนเนอร์ยกมือขึ้น ! มาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจากของเล่นจักเย็บผ้ากัน ด้วยการเย็บผ้า ช้าไม่ได้แล้ว มาเริ่มต้นทำความฝันกันเลยดีกว่า สมัครแคมเปญเลย
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น

1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์

 -ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com