Succeed Model


อาชีพนักฟุตบอล

Saturday 21st of December 2019


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
21 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
วันที่รับสมัคร 21-12-2019 - 30-11--0001
วันที่คัดเลือก 21-12-2019 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 21-12-2019 - 31-12-2019
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น อาชีพนักฟุตบอล
แบรนด์สินค้า Deklen
เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการสูบลูกฟุตบอล

1. ใช้เข็มทิ่มลงในรูของลูกฟุตบอล ที่สูบลูกบอลสูบลูกบอลให้กลม
 

 

เหมาะสำหรับเด็กอายุ   

สำหรับเด็กอายุ   5 ปี  ขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น

ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

คำเตือน

- ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะอาจเป็นอันตรายได้
- ไม่ควรยิงใส่หน้า หูหรือ ตา ห้ามนำเข้าปาก ห้ามขว้างปาใส่กัน
- ห้ามเล่นใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
- ผู้ปกครองควรเป็นผู้ให้คำแนะนำวิธีการเล่น
- ขณะเล่นควรอยู่ภายใต้การดูแลของผูปกครอง
- ห้ามนำถุงพลาสติกไปครอบศรีษะ

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

1.ลูกฟุตบอล 6 ลูก พร้อมที่สูบ

2. ชุดระบายสี

3.สีไม้ colleen

4.สติ๊กเกอร์

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

  - ความสนุกสนาน
        - จินตนาการ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "จะไปบอลโลก"

- ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอล ก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะก้าวตามความฝันได้ มีเทคนิคอะไรดีๆบอกหน่อยในการที่จะไล่ตามความฝันของคุณ
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์

 -ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com