Succeed Model


คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

Monday 6th of January 2020


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
6 ม.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2563 - 18 ม.ค. 2563
วันที่รับสมัคร 06-01-2020 - 30-11--0001
วันที่คัดเลือก 06-01-2020 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 06-01-2020 - 18-01-2020
วันที่ประกาศผล 30-11--0001

ชื่อของเล่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
แบรนด์สินค้า Deklen
เงื่อนไขการใช้สินค้า

วิธีการเล่น

1.เรียงตัวอักษรและลอกกาว2หน้าออกมา ติดลงไปให้ตรงกับตัวอักษรที่คีย์บอร์ด
2.ตกแต่งโน๊ตบุ๊คโดยพับโน๊ตบุ๊คให้ปิดสนิทและติดตัวอักษร MY NOTEBOOK และติดสติ๊กเกอร์ดอกไม้หลากหลาย ตกแต่งให้สวยงาม ก็จะได้โน๊ตบุ๊คที่สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแล้ว
 

คำเตือน

- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
- ขณะเล่นควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
- ห้ามนำเข้าปากหรือขว้างปาใส่กัน

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

1.คอมพิวเตอร์กระดาษ 1 เครื่อง

2.ตัวอักษรสำหรับติดตรงคีย์บอร์ด

3. สติ๊กเกอร์ตัวอักษรและดอกไม้

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

- ความสนุกสนาน
        - จินตนาการ
        - ประสบการณ์จริงจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
        - สามารถซื้อสินค้าได้ที่เพจ DEKLEN (พร้อมโลโก้)

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "ฝึกเรียนรู้กับการทำโน๊ตบุคของตัวเองกัน"

- สนุกกับการเรียนรู้ในการเรียงตัวอักษรในคีย์บอร์ดให้ตรง และมาตกแต่งโน๊ตบุ๊คของน้องๆกัน จะออกมาสวยงามขนาดไหน จินตนาการและลงมือทำกันเลย
- รีวิวของเล่นถึงลักษณะ วิธีการเล่น และประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสินค้าชิ้นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเล่น


1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. บรรยายถึงความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อของเล่นชิ้นนี้
3. สร้างสรรค์มุมมองในการนำเสนอให้สินค้าดูน่าสนใจและสนุกกับการเล่นกับเพื่อนและครอบครัว
4. บรรยายวิธีการเล่น ลักษณะพิเศษของเล่น
5. รีวิวให้คนดูมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า แชร์ความรู้ที่มีต่อสินค้าชิ้นนี้
6. แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ ไม่ตัดสิน แต่เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
7. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

9. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
10. เทคนิคในการเล่น เล่นยังไงได้บ้างตามจินตนาการ
11. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
12. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์

-ช่องทางของนักรีวิว และ
  -ช่องทางของDeklen รีวิวของเล่นเชื่อมต่อประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/Deklen2017/
  LINE : @deklenthai
  INSTAGRAM : deklenthai
  YOUTUBE CHANNEL : Deklen Review

ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com